Dotazy klientů - Internet

Co dělat v případě problému s připojením (nefunkčnost, výpadky)
 • zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně připojeny do domácího routeru (počítače) a zda je napájecí adaptér přijímacího zařízení v zásuvce
 • pokud připojení nefunguje vůbec, zkuste prosím příjímací zařízení i domácí router restartovat, což lze provést odpojením zařízení na 20 sekund ze zásuvky elektrické energie
 • nepomůže-li žádná z těchto možností, kontaktujte prosím technickou podporu
Lze změnit tarif pro mé internetové připojení?
 • změna internetového tarifu je samozřejmě možná, stačí nám napsat na některý z kontaktů s informací o jaký tarif by jste měli zájem
 • tarif lze typicky měnit vždy k 1. dni následujícího měsíce, vyjímečně po dohodě i v průběhu aktuálního měsíce
Lze poskytovanou službu přerušit?
 • poskytovanou službu internetového připojení lze přerušit a to bezplatně, je ale nutné nás předem kontaktovat
 • přerušení je možné od 1. dne následujícího měsíce
 • službu lze přerušit 1x v průběhu kalendářního roku
 • maximální délka přerušení je 3 měsíce
Lze poskytované připojení k internetu (smlouvu) převést na jinou osobu?
 • převod smlouvy je možný, je ale potřeba nás kontaktovat
 • je nutné uvést číslo stávající smlouvy a kontaktní údaje nového uživatele - jméno, telefon, email
Jakým způsobem lze ukončit Vámi poskytovanou službu?
 • výpověď je nutné zaslat písemně na adresu poskytovatele
 • v případě, že by jste se rozhodli vzít výpověď zpět, stačí nás opět písemně kontaktovat
Jakým způsobem lze uhradit fakturu za poskytnuté služby?

Fakturu lze uhradit následujícími způsoby:

 • jednorázovým převodem na účet uvedený na faktuře, jako variabilní symbol zadejte číslo hrazené faktury
 • trvalým příkazem na účet uvedený na faktuře, jako variabilní symbol zadejte číslo smlouvy
 • poštovní poukázkou typu A, jako variabilní symbol zadejte číslo hrazené faktury, případně číslo smlouvy

Pokud při platbě neuvedete správný variabilní symbol, nebude Vaše platba správně identifikována a na fakturu bude nahlíženo jako neuhrazenou

Dotazy klientů - Televize (IPTV)

Co potřebuji ke zprovoznění Vaší IPTV?
 • je zapotřebí si pronajmout, případně zakoupit set-top box (podpora Smart TV se připravuje)
 • set-top box je zapotřebí připojit kabelem k domácímu routeru/switchi a zároveň pomocí kabelu k televizi
Mohu si u Vás objednat pouze IPTV bez Vaší přípojky k internetu?
 • to bohužel nelze, poskytování IPTV je vázáno na naši síť
Je možné IPTV otestovat?
Ano, je to možné. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Dotazy klientů - Ostatní

Lze změnit fakturační interval?
 • změna fakturačního intervalu možná, stačí nám napsat na některý z kontaktů s informací o jaký interval by jste měli zájem
 • fakturační interval lze měnit vždy k 1. dni následujícího měsíce, možné jsou tyto fakturační intervaly: měsíční, čtvrtletní, půl roční, roční
Jakým způsobem lze uhradit fakturu za poskytnuté služby?

Fakturu lze uhradit následujícími způsoby:

 • jednorázovým převodem na účet uvedený na faktuře, jako variabilní symbol zadejte číslo hrazené faktury
 • trvalým příkazem na účet uvedený na faktuře, jako variabilní symbol zadejte číslo smlouvy
 • poštovní poukázkou typu A, jako variabilní symbol zadejte číslo hrazené faktury, případně číslo smlouvy

Pokud při platbě neuvedete správný variabilní symbol, nebude Vaše platba správně identifikována a na fakturu bude nahlíženo jako neuhrazenou